Czym się zajmuję?

Prowadzę spotkania indywidualne z osobami dorosłymi w nurcie tzw. trzeciej fali CBT, eklektycznym podejściu terapeutycznym opartym na dowodach naukowych. Styl mojej pracy inspirowany jest szczególnie terapią akceptacji i zaangażowania (ACT), terapią schematu oraz praktyką uważności.

Zapraszam na wizyty zarówno stacjonarne (Warszawa), jak i online:

  • konsultacje psychologiczne i psychoedukacja,
  • wsparcie psychologiczne osób tymczasowo doświadczających problemów życiowych (np. w obszarze bliskich relacji, pracy itd.),
  • psychoterapia osób cierpiących z powodu:

- przewlekłego stresu,
- nadmiernego lęku i zamartwiania się,
- wypalenia i depresji,
- problemów interpersonalnych,
- niestabilnej lub niskiej samooceny.

Pierwsze wizyty mają charakter konsultacji. Ich rezultatem są zalecenia w obszarze formy dalszej pomocy.